PVC Vloer Leggen

PVC Vloer Leggen

Bij het leggen van een pvc vloer is het aller belangrijkste de ondergrond. De ondergrond dient zeer goed schoon gemaakt te worden en alle oude resten van de vorige vloer moeten nauwkeurig verwijderd worden. De vloer moet compleet vlak en glad zijn om de pvc vloer goed te kunnen leggen.

Voorbereiding voor het leggen

  • Leg de geopende pakketten pvc 48 uur van tevoren midden in de te leggen ruimte. En laat deze daar rustig op kamertemperatuur komen.
  • Zorg voor een kamertemperatuur van ongeveer 18°C.
  • Ideaal is een luchtvochtigheid tussen  40 tot 70%.
  • Controleer altijd de ondergrond. Deze moet blijvend droog, scheurvrij, schoon en vlak zijn.

PVC vloeren kunnen worden gelegd over een bestaande tegelvloer of laminaatvloer indien deze geen grote oneffenheden vertoont en volledig vlak is.

Leggen van de PVC vloer:

  • Leg de pvc stroken in de richting van het licht, dit geeft het mooiste effect.
  • Leg de stoken in lengterichting voor een optimaal resultaat.
  • Zorg voor een verspringing van minimaal 15 cm.
  • Langs wanden en kozijnen moet strak worden gelegd er mag een kleine kier tussenzitten.
  • Planken inkorten? Zorg voor een scherp speciaal mes en snij de toplaag in, de pvc strook is nu gemakkelijk te breken.
  • Gebruik planken uit verschillende verpakkingen. Zo krijgt u het mooiste effect. Blijf dit wisselend doen tijdens het leggen.